Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 3 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150002 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

- E150002

Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

De commissie besluit dit voorstel uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie als prioritair te selecteren en besluit tevens hierover op 24 februari 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

- E140025

Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

De commissie EZ besluit de volgende vijf voorstellen uit het werkprogramma als prioritair te selecteren:

- Het investeringsplan voor Europa: wetgevende follow-up (E150002);
- Pakket voor de digitale interne markt (DIM);
- Strategisch kader voor de energie-unie;
- Pakket verdieping van de economische en monetaire unie;
- Een handels- en investeringsstrategie voor banen en groei;


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer