Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 10 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
E120003 en E120004

De commissies nemen de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 februari 2015 inzake de onderhandelingen voor het Europese gegevensbeschermingspakket over het vierde kwartaal van 2014 (33169, W) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren