Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 24 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150002 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

- E150002

Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Postema (PvdA) en Vos (GroenLinks).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer