Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140002 - Commissiemededeling: Radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen: naar een krachtiger beleidsantwoord van de EU

- 32317

Verslag van de informele JBZ-Raad van 29-30 januari 2015

Naar aanleiding van het verslag van de informele JBZ-Raad van 29-30 januari jl. besluit de commissie met de regering in schriftelijk overleg te treden. De fractie van GroenLinks (lid Strik) levert inbreng. Een conceptbrief zal op 3 maart 2015 worden geagendeerd, zodat fracties kunnen aangeven of zij zich wensen aan te sluiten bij de vragen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren