Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 maart 2015
1.
32317

JBZ-Raad

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 12-13 maart 2015, aangeboden bij brief van 4 maart 2015, en besluit deze voor kennisgeving aan te nemen.

2.
E150001

Voorstel voor een verordening tot wijziging van de Dublinverordening

De commissie bespreekt de inbreng van de leden van de fractie van GroenLinks voor een schriftelijk reactie op de brief van 24 februari 2015 van de staatssecretaris van V&J over de wijziging van de Dublinverordening (34163,A) en besluit de vragen als commissievragen te stellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren