Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140002 - Commissiemededeling: Radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen: naar een krachtiger beleidsantwoord van de EU

-
32317

JBZ-Raad

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 12-13 maart 2015, aangeboden bij brief van 4 maart 2015, en besluit deze voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren