Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 28 april 2015
1.
34088

Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 juni 2015.

2.
32317, EQ

JBZ-Raad

De commissie betrekt het verslag van de jumbo-Raad van 20 april 2015 en het verslag van de buitengewone Europese Raad van 23 april 2015 bij de inbreng in reactie op de brief inzake de Nederlandse bijdrage tot de Triton-operatie (32317, EN).

3.
32317, EN

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van V&J over de Nederlandse bijdrage aan de Frontex-operatie Triton; JBZ-Raad

De commissie bespreekt de inbreng van de leden van de fractie van GroenLinks in reactie op de brief van 24 maart 2015 inzake de Nederlandse bijdrage tot de Triton-operatie (32317, EN). De leden van de fracties van de PvdA, de SP, D66 en CU sluiten zich bij deze brief aan. De leden van andere fracties nemen eventuele aansluiting deze week in beraad.

4.
E150001

Verslag van een nader schriftelijk overleg over de wijziging van de Dublinverordening; EU-voorstel: Verordening tot wijziging van de Dublinverordening COM(2014)382

De commissie besluit de brief van 20 april 2015 over de wijziging van de Dublinverordening (34163, B) voor kennisgeving aan te nemen.

5.
E130015, E130016, E130017 (Slimme Grenzen)

Brief van de staatssecretaris van V&J ter aanbieding van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de technische studie en de toegang van de rechtshandhaving tot het EES; EU-voorstellen: Slimme Grenzen COM(2013)95, 96 en 97

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 24 april 2015 met de kabinetsappreciatie van het technische rapport van de Europese Commissie inzake het Slimme Grenzen-pakket voor kennisgeving aan te nemen, tenzij de leden van de fractie van GroenLinks nog deze week aangeven dat zij inbreng wensen te leveren.

6.
Terugkoppeling politieke voorbereidingsgroep IPC Mensenhandel

Voorbereiding Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Het lid Gerkens (SP) doet mondeling verslag van de politieke voorbereidingsgroep van de Interparlementaire Conferentie Mensenhandel die onder het Nederlandse Voorzitterschap zal worden georganiseerd. De voorstellen voor het programma die de leden van de PVG vanuit de Eerste Kamer voornemens zijn in te dienen worden besproken. De commissieleden kunnen uiterlijk vandaag nog suggesties aan de staf doorgeven.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren