Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 28 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130017 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden

-
E130015, E130016, E130017 (Slimme Grenzen)

Brief van de staatssecretaris van V&J ter aanbieding van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de technische studie en de toegang van de rechtshandhaving tot het EES; EU-voorstellen: Slimme Grenzen COM(2013)95, 96 en 97

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 24 april 2015 met de kabinetsappreciatie van het technische rapport van de Europese Commissie inzake het Slimme Grenzen-pakket voor kennisgeving aan te nemen, tenzij de leden van de fractie van GroenLinks nog deze week aangeven dat zij inbreng wensen te leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren