Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken (EZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150009 - Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa

-
E150009

Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa

De commissies besluiten de procedure aan te houden tot 26 mei 2015.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer