Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken (EZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 26 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150009 - Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa

-
E150009

Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa

De commissies besluiten een splitsing aan te brengen in de behandeling van de door Europese Commissie voorgestelde toekomstige maatregelen en die onderwerpen in afzonderlijk verband te agenderen. De commissie V&J zal zich richten op de maatregelen omtrent het auteursrecht en de commissie EZ op alle overige voorgestelde maatregelen.

De commissie EZ besluit over de voorliggende mededeling in schriftelijk overleg te treden met de regering. Als inbrengdatum hiervoor zal 16 of 23 juni 2015 worden vastgesteld.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer