Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150009 - Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa

-
E150009

Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van D66 (Prast) en SP (Gerkens). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer