Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140002 - Commissiemededeling: Radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen: naar een krachtiger beleidsantwoord van de EU

-
32317, ES

JBZ-Raad

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad, voor wat betreft de passages over migratie, te betrekken bij de inbreng bij de Commissiemededeling Een Europese migratieagenda en neemt de geannoteerde agenda verder voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren