Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA), Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150013 - De voltooiing van Europa’s Economische en Monetaire Unie

- E150013

De commissies bespreken het Five Presidents' Report 'Completing Europe's Economic and Monetary Union' en de aanbiedingsbrief d.d. 25 juni 2015 van de regering. Het rapport kan door fracties desgewenst betrokken worden bij de Algemene Politieke Beschouwingen, de Algemene Financiële Beschouwingen en/of de Algemene Europese Beschouwingen. Daarnaast worden de verschillende aanvullende mogelijkheden voor behandeling van het rapport geïnventariseerd. De commissies besluiten, mede in afwachting van een -op verzoek van de Tweede Kamer- nadere brief van de regering over onder andere de politiek-institutionele consequenties van het rapport, op 22 september a.s. het rapport opnieuw te agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman