Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 juli 2015
1.
32317, EV

verslag van de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015

De commissie besluit het verslag van de JBZ-Raad van 15-16 juni 2015 na het reces te betrekken bij de bespreking van het nog te ontvangen verslag van de informele JBZ-Raad van 9-10 juli 2015.

2.
32317, ET

Geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 9 en 10 juli 2015

De commissie neemt de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 9-10 juli 2015 voor kennisgeving aan.

3.
E130011

Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 juli 2015 over de stand van zaken van de onderhandelingen over de richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging. De fractie van de VVD (Duthler) geeft aan inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg met de regering. Een conceptbrief wordt per e-mail rondgestuurd, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt de ingekomen uitnodiging van de LIBE commissie van het Europees Parlement voor een interparlementaire bijeenkomst over migratie op 23 september 2015 in Brussel. Na het zomerreces zal nogmaals worden geïnventariseerd welke leden aan deze bijeenkomst wensen deel te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren