Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
32317, EV

verslag van de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015

De commissie besluit het verslag van de JBZ-Raad van 15-16 juni 2015 na het reces te betrekken bij de bespreking van het nog te ontvangen verslag van de informele JBZ-Raad van 9-10 juli 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren