Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150009 - Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa

-
E150009 - Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa

Brief van de minister van EZ van 13 juli 2015 in reactie op brief van 22 juni 2015 (verslag schriftelijk overleg 34211, A)

De commissie besluit de brief van 13 juli 2015 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer