Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150014 - Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030

- E150014

Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030

De commissie besluit op 22 september 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer