Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 september 2015
1.
32317

JBZ-Raad

De commissie bespreekt diverse documenten van het kabinet m.b.t. de vergaderingen van de JBZ-Raad van juni en juli 2015, in het bijzonder informatie over de Europese migratieagenda en recente vluchtelingenproblematiek. De commissie neemt voorts kennis van een - diezelfde middag aan de Tweede Kamer aangeboden - brief van de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over de (Europese) aanpak van de vluchtelingenproblematiek en fracties spreken het voornemen uit overleg hierover voort te zetten. Op 22 september 2015 zal de commissie zich hierover nader beraden, mede in afwachting van de geannoteerde agenda van de buitengewone JBZ-Raad van 14 september 2015, nieuwe voorstellen van de Europese Commissie op het gebied van migratie en een reactie van de regering op vragen van de commissies I&A/JBZ en SZW over de Europese migratieagenda die op 7 juli jl. zijn verstuurd.
Met betrekking tot de openstaande vragen over de Europese migratieagenda zal een rappelbrief worden uitgedaan waarin de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tevens wordt verzocht bij de beantwoording tevens in te gaan op recente ontwikkelingen.

2.
E110005

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 22 september 2015.

3.
E130011

Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 22 september 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren