Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA), Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ) van 13 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150013 - De voltooiing van Europa’s Economische en Monetaire Unie

- E150013

De voltooiing van Europa’s Economische en Monetaire Unie

De commissies bespreken de invulling van het programma van het deskundigengesprek in de commissies over het Five Presidents' Report. De commissies besluiten zich te richten op de institutionele aspecten van het rapport binnen het brede financieel-economische kader en besluiten tevens drie deskundigen uit te nodigen voor het gesprek.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman