Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 november 2015
1.
Voorbespreking IPC Artikel 13, Luxemburg 9-10 november 2015

De commissie bespreekt de inzet voor de interparlementaire conferentie (IPC) en betrekt daarbij een ambtelijke notitie met voorstellen voor een gezamenlijke standpuntbepaling van de Eerste en Tweede Kamer. De heer Elzinga (SP), die de commissie als haar afvaardiging heeft voorgedragen, zal na afloop een mondelinge terugkoppeling geven van hetgeen tijdens de conferentie is besproken en besloten.

2.
E150029

Commissiemededeling: Stappen naar de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie

De commissie besluit om het BNC-fiche af te wachten, teneinde dat te betrekken bij de afweging om al of niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering en/of de Europese instellingen.

De commissie ziet een coördinerende rol weggelegd voor de commissie Europese Zaken.

3.
E150030

Aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone

De commissie besluit om het BNC-fiche af te wachten, teneinde dat te betrekken bij de afweging om al of niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering en/of de Europese instellingen.

De commissie ziet een coördinerende rol weggelegd voor de commissie Europese Zaken.

4.
Rondvraag

Op voorstel van het lid Hoekstra (CDA) inventariseert de commissie de accenten die woordvoerders van de afzonderlijke fracties willen leggen tijdens de Algemene financiële beschouwingen die op 17 november 2015 plaatsvinden.

Op voorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) besluit de commissie om voorafgaand aan de behandeling van het pakket Belastingplan 2016 een deskundigenbijeenkomst te organiseren. De commissie zal op 10 november 2015 besluiten over datum en tijd alsmede de uit te nodigen organisaties.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren