Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 november 2015
1.
32317, FG

verslag van de JBZ-Raad van 8-9 oktober 2015

De commissie bespreekt het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 oktober 2015 voor wat betreft de onderwerpen visumbeleid, Europees PNR en interne veiligheidsstrategie en besluit dit verslag voor kennisgeving aan te nemen voor wat betreft deze onderwerpen.

2.
Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa

De commissie besluit om de inbrengdatum voor het nader schriftelijk overleg op 17 november 2015 te zetten, naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 oktober 2015 met betrekking tot migratie (32317, FG), de geannoteerde agenda van de extra JBZ-Raad van 9 november 2015 en het verslag van de informele Europese top van 25 oktober 2015 over vluchtelingenstromen langs de Westelijke Balkanroute.
De fracties van D66 (lid Stienen) en GroenLinks (lid Strik) geven aan inbreng te zullen leveren voor een brief. De fractie van de PVV (lid Van Weerdenbrug) geeft aan te overwegen of zij inbreng levert, in afwachting ook van het verslag van de extra JBZ-Raad van 9 november 2015.

De commissie verzoekt de staf om bij het ministerie na te gaan of het verslag van de extra JBZ-Raad van 9 november 2015 beschikbaar kan zijn vóór 17 november 2015.

3.
E130011

Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van 27 oktober 2015 betreffende de stand van zaken van het voorstel voor de richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging (33.602 EK, F) en besluit om deze voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren