Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150013 - De voltooiing van Europa’s Economische en Monetaire Unie

- Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa

De commissie besluit om de inbrengdatum voor het nader schriftelijk overleg op 17 november 2015 te zetten, naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 oktober 2015 met betrekking tot migratie (32317, FG), de geannoteerde agenda van de extra JBZ-Raad van 9 november 2015 en het verslag van de informele Europese top van 25 oktober 2015 over vluchtelingenstromen langs de Westelijke Balkanroute.
De fracties van D66 (lid Stienen) en GroenLinks (lid Strik) geven aan inbreng te zullen leveren voor een brief. De fractie van de PVV (lid Van Weerdenbrug) geeft aan te overwegen of zij inbreng levert, in afwachting ook van het verslag van de extra JBZ-Raad van 9 november 2015.

De commissie verzoekt de staf om bij het ministerie na te gaan of het verslag van de extra JBZ-Raad van 9 november 2015 beschikbaar kan zijn vóór 17 november 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren