Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 10 november 2015
1.
33816

Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

De nadere procedure wordt aangehouden tot 17 november 2015.

2.
33582

Verruiming bevoegdheid burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

De nadere procedure wordt aangehouden totdat de minister van Veiligheid en Justitie een handleiding drones en privacy over de relatie tussen drones en de persoonlijke levenssfeer aan de Tweede Kamer heeft toegezonden, zoals door deze bewindspersoon is toegezegd in een algemeen overleg over onbemande vliegtuigen (UAV) waarvan het verslag op 1 oktober jl. werd gepubliceerd (30806, nr. 32).

3.
E130055

Voorstel voor een richtlijn inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 5 november 2015 (verslag schriftelijk overleg; 33832, C) en zij besluit naar aanleiding daarvan om met de minister in schriftelijk overleg te treden. Inbreng hiervoor wordt geleverd op 24 november 2015.

4.
Rondvraag

Het lid Ruers (SP) maakt kenbaar de eindrapportage van de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen rechtsbijstand te willen betrekken bij het behandelen van de begroting van V&J 2016 (op 14/15 december 2015). De commissie besluit om in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie de verwachting uit te spreken dat de eerder gecommuniceerde uiterlijke verschijningsdatum van het rapport (34000 VI, AG) gerealiseerd zal worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren