Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 17 november 2015
1.
Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa

De commissie bespreekt de volgende brieven van de regering over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa:
- het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 oktober 2015 met betrekking tot migratie (32317, FG);
- het verslag van de informele Europese top van 25 oktober 2015 over vluchtelingenstromen langs de Westelijke Balkanroute (34215, E);
- de geannoteerde agenda van de extra JBZ-Raad van 9 november 2015 (32317, FH);
- de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake gezamenlijk actieplan EU-Turkije (34215, F)
- de kabinetsinzet voor de Valletta Top over migratie van 11-12 november 2015 (34215, G);
- de geannoteerde agenda van de extra informele Europese Raad van 12 november 2015 (34215, J)
- het verslag van de Valletta Top over migratie van 11-12 november 2015 en de extra informele Europese Raad van 12 november 2015 (34215, H).

De commissie besluit naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te treden met de regering. Inbreng wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), D66 (Stienen), PvdA (Schrijver) en GroenLinks (Strik). De conceptbrief wordt op 24 november 2015 ter vaststelling geagendeerd.

2.
E110005

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van V&J van 21 augustus 2015 inzake de stand van zaken in de voortgang van de onderhandelingen over de PNR richtlijn (32669, M) en de technische briefing op 10 november jl. door het Britse National Border and Targeting Centre (NBTC) over het gebruik van PNR in schriftelijk overleg te treden met de regering. Inbreng wordt geleverd door de fracties van D66 (Bredenoord) en SP (Wezel). De conceptbrief wordt op 24 november 2015 ter vaststelling geagendeerd.

3.
E130015, E130016 en E130017

Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden; Voorstel voor een verordening tot instelling van een programma voor geregistreerde reizigers; Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 november 2015 met een afschrift van de Kabinetsreactie op de consultatie van de Europese Commissie over het pakket Slimme Grenzen (33614,C). De fractie van GroenLinks (Strik) geeft aan op 24 november 2015 inbreng te zullen leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

4.
Mededelingen en informatie

Op verzoek van de VVD-fractie wordt het volgende voorstel uit de lijst van de nieuw gepubliceerde Europese voorstellen op korte termijn voor procedure geagendeerd:
- COM(2015)566: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the Transfer of Personal Data from the EU to the United States of America under Directive 95/46/EC following the Judgment by the Court of Justice in Case C-362/14 (Schrems).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren