Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 1 december 2015
1.
Verzoek in te stemmen met ontwerpverordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

De commissie bespreekt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 30 november 2015 met het verzoek om in te stemmen met de ontwerpverordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen die voor akkoord staan geagendeerd voor de JBZ-Raad van 3 en 4 december 2015. De commissie adviseert de Eerste Kamer als volgt:

Gelet op het feit dat de Kamer haar instemmingsrecht niet naar behoren kan uitoefenen wegens de korte voorbereidingstijd dient instemming in dit stadium te worden onthouden. De commissie bespreekt de ontwerpverordeningen nader op 8 december 2015.

2.
Verzoek in te stemmen met een vijftal ontwerpbesluiten inzake machtiging aanvaarding toetreding Albanië, Marokko, Seychellen, Rusland en Armenië tot verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

De commissie bespreekt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 30 november 2015 met het verzoek om in te stemmen met een vijftal ontwerpbesluiten die voor akkoord staan geagendeerd voor de JBZ-Raad van 3 en 4 december 2015. De commissie adviseert de Eerste Kamer als volgt:

Gelet op het feit dat de Kamer haar instemmingsrecht niet naar behoren kan uitoefenen wegens de korte voorbereidingstijd dient instemming in dit stadium te worden onthouden. De commissie bespreekt de ontwerpbesluiten nader op 8 december 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren