Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 1 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E110017 - Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen

- 32317, FL

JBZ-Raad

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 3-4 december 2015 (32317, FL) en de brief van de minister van V&J van 30 november 2015 inzake de voortgang over de EU PNR-richtlijn (nog niet gepubliceerd als Kamerstuk). De commissie besluit om een rappelbrief aan de minister van V&J te sturen met het verzoek om uiterlijk 7 december 2015 te beschikken over de beantwoording van de vragen van de commissie van 24 november jl. inzake de PNR-richtlijn


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren