Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150028 - Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor verandering

- E150028

Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor verandering

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op 15 december 2015 opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer