Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 december 2015
1.
Verzoek in te stemmen met ontwerpverordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 30 november 2015 heeft de commissie I&A/JBZ zich beraden over het verzoek om in te stemmen met de ontwerpverordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en inzake vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen.
De commissie adviseert de Kamer hiermee in te stemmen.

2.
Verzoek in te stemmen met een vijftal ontwerpbesluiten inzake machtiging aanvaarding toetreding Albanië, Marokko, Seychellen, Rusland en Armenië tot verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

Naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 30 november 2015 heeft de commissie I&A/JBZ zich beraden over het verzoek om in te stemmen met een vijftal ontwerpbesluiten inzake machtiging aanvaarding toetreding Albanië, Marokko, Seychellen, Rusland en Armenië tot verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen.
De commissie adviseert de Kamer hiermee in te stemmen.

3.
Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag EU-Turkije Top van 29 november 2015; EU-voorstel: Europese Migratieagenda COM(2015)240

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 22 december 2015 in afwachting van de reactie van de regering op de brief van 27 november 2015.

4.
T02154

Toezegging Budgettaire effecten asielinstroom (34.300)

Naar aanleiding van de toezegging met nummer T02154 bespreekt de commissie de brief van de minister van Financiën van 27 november 2015 voor wat betreft de budgettaire gevolgen van de vluchtelingencrisis en besluit de status van de toezegging op voldaan te zetten.

5.
E150031

Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems arrest

Naar aanleiding van de Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems arrest en de brief van de minister van V&J van 30 november 2015 met een appreciatie van het Schrems-arrest besluit de commissie om in schriftelijk overleg te treden met de regering. Een commissiebrief zal worden opgesteld door de staf (mede met inbreng van de leden van de SP (Wezel)) en deze week per mail voor goedkeuring worden voorgelegd aan de commissie.

6.
E130011

Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015 inzake de stand van zaken in de onderhandelingen over de NIB-richtlijn voor kennisgeving aan te nemen.

7.
E150028

Selectie prioritaire voorstellen werkprogramma 2016 van de Europese Commissie

De commissie bespreekt de als prioritair voor te dragen voorstellen uit het Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie. Zij besluit vanuit de commissie I&A/JBZ de volgende voorstellen voor te dragen voor het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer:
- nr. 17: Uitvoering van de Europese veiligheidsagenda
- nr. 18: Beter migratiebeheer
- nr. 19: Pakket grensbeheer


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren