Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E110016 - Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht

- Verzoek in te stemmen met ontwerpverordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 30 november 2015 heeft de commissie I&A/JBZ zich beraden over het verzoek om in te stemmen met de ontwerpverordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en inzake vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen.
De commissie adviseert de Kamer hiermee in te stemmen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren