Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150028 - Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor verandering

- E150028

Selectie prioritaire voorstellen werkprogramma 2016 van de Europese Commissie

De commissie bespreekt de als prioritair voor te dragen voorstellen uit het Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie. Zij besluit vanuit de commissie I&A/JBZ de volgende voorstellen voor te dragen voor het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer:
- nr. 17: Uitvoering van de Europese veiligheidsagenda
- nr. 18: Beter migratiebeheer
- nr. 19: Pakket grensbeheer


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren