Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
33.169 EK, AB

Brief inzake onderhandelingen EU-gegevensbeschermingspakket 3e kwartaal 2015; EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11)

De commissies nemen de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 26 november 2015 (33169, AB) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren