Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150028 - Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor verandering

- E150028

Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor verandering

De commissie besluit de in het Werkprogramma genoemde voorstellen op het terrein van VWS niet als prioritair voor te dragen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer