Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150028 - Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor verandering

- E150028

Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie

De commissie besluit de Europese voorstellen met de nummers 10 (Europees defensie actieplan), 21 (capaciteitsopbouw in de veiligheidssector) en 22 (bijdrage van de Commissie aan de algehele strategie) als prioritair voor te dragen in 2016.


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz