Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150014 - Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030

- E150014 - Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030

Brief van de staatssecretaris van I&M van 10 december 2015 in reactie op brief van 19 november 2015 (verslag nader schriftelijk overleg 34318, B)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer