Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken (EZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 15 december 2015
1. Vervolgpakket digitale interne markt - DIM (E150041, E150042 en E150043)

De commissies besluiten de behandeling van de E-dossiers E150041, E150042 en E150043 te laten plaatsvinden binnen de commissie V&J. De dossiers zullen in die commissie worden geagendeerd na ontvangst van het BNC-fiche.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer