Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150028 - Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor verandering

- E150028

Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende Europese voorstellen als prioritair aan te merken:
- Herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020
- Actieplan inzake btw
- Een Europees bankdepositogarantiestelsel op basis van een herverzekeringsmechanisme/ voltooiing van de bankenunie


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren