Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150034 - Commissiemededeling: EU-actieplan voor de circulaire economie

-
Aanvangspakket circulaire economie (E150034, E150035, E150036, E150037 en E150038)

De commissies besluiten inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering op 26 januari 2016.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer