Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150028 - Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor verandering

- E150028

Selectie prioritaire voorstellen werkprogramma 2016 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende Europese voorstellen als prioritair aan te merken:
- Uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt (in het bijzonder voorstellen op het terrein van auteursrecht)
- Uitvoering van de Europese veiligheidsagenda


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren