Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150028 - Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor verandering

- Geselecteerde prioriteiten Eerste Kamer werkprogramma Europese Commissie 2016

Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor verandering

De commissie stelt de brief vast. De lijst zal worden doorgeleid naar de plenaire vergadering, zodat deze ter vaststelling kan worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman