Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 22 december 2015
1.
Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa

De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van 11 december 2015 inzake de aanpak van de vluchtelingencrisis. De fracties van de VVD (lid Duthler) en de PVV (lid Van Weerdenburg) leveren inbreng voor nadere vragen. Andere fracties houden eventuele nadere inbreng nog in beraad. De inbrengdatum is gesteld op 26 januari 2016.
De commissie besluit eveneens een commissiebrief te sturen over de afspraken die de EU heeft gemaakt met de Turkije inzake de opvang van vluchtelingen. De staf stelt een conceptbrief op die per e-mail zal worden rondgestuurd in de commissie voor instemming.

De commissie besluit om de toezegging met nummer T02146 als voldaan te beschouwen.

De commissie zal op 19 januari 2016 besluiten welke Commissievoorstellen uit het Europese migratiepakket van 15 december 2015 zij in het bijzonder in procedure wenst te nemen. De staf zal daartoe na het kerstreces de aspecten van het migratiepakket nader toelichten.

2.
32317, FP

JBZ-Raad

De commissie besluit het verslag van de JBZ-Raad van 7-8 december 2015, voor wat betreft de onderwerpen buiten migratie, voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Op verzoek van de leden van de fractie van de SP wordt het agendapunt, bespreking van de brief van 16 december 2015 inzake stand van zaken JBZ-dossiers onder Nederlands Voorzitterschap, aangehouden tot 19 januari 2016.

4.
E110005

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)

Op verzoek van de leden van de fractie van de SP wordt het agendapunt, bespreking van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 14 december 2015 en van de brief van de minister van V&J d.d. 14 december 2015 inzake voortgang besluitvorming PNR-richtlijn, aangehouden tot 19 januari 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren