Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 19 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130010 - Gezamenlijke mededeling over de strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie: een open, veilige en beveiligde cyberspace

- 32.317, FR

JBZ-Raad

De commissie bespreekt de brief van 14 januari 2016 van de bewindslieden van V&J (32317, FR) en de daarbij aangeboden geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raadsvergadering van 25-26 januari 2016. De fractie van de SP geeft aan graag in schriftelijk overleg te treden over de forensische ruimte. Het lid Wezel zal uiterlijk woensdag 20 januari 2016 inbreng voor een brief leveren. De brief zal per e-mail worden rondgestuurd in de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren