Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E110017 - Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen

- 33 089, C

Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht; Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen

De commissies bespreken de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 15 januari 2016 met daarin het verzoek om in te stemmen met een verzoek aan de Europese Commissie om bij de Raad een voorstel in te dienen tot machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan met betrekking tot de ontwerpverordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en inzake vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen. De commissies adviseren de Kamer hiermee in te stemmen. De fractie van de SGP wenst bij die gelegenheid een stemverklaring af te leggen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren