Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 26 januari 2016
1.
Aanvangspakket circulaire economie (E150034, E150035, E150036, E150037 en E150038)

De commissies besluiten pas inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering wanneer het BNC-fiche is ontvangen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer