Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 26 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150034 - Commissiemededeling: EU-actieplan voor de circulaire economie

-
Aanvangspakket circulaire economie (E150034, E150035, E150036, E150037 en E150038)

De commissies besluiten pas inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering wanneer het BNC-fiche is ontvangen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer