Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160002 - Resolutie van het Europees Parlement van 11 november 2015 over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie (2015/2035(INL))

- E160002

Resolutie van het Europees Parlement van 11 november 2015 over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie (2015/2035(INL))

De meerderheid van de commissie - de fracties van VVD, PVV, SP en PvdA - wenst een voorstel aan de plenaire vergadering te doen om een subsidiariteitsbezwaar richting de Europese instellingen kenbaar te maken. Deze meerderheid sluit zich aan bij de bezwaren van de Tweede Kamer. De staf maakt op basis daarvan een conceptbrief, waarover op 9 februari 2016 plenair besloten wordt. In de brief wordt in een noot ook aangegeven welke fracties zich niet bij het subsidiariteitsbezwaar aansluiten (in elk geval de fractie van D66).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman