Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 2 februari 2016
1.
33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 16 februari 2016.

2.
34067

Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Wezel). De andere fracties worden via de mail in de gelegenheid gesteld zich hierbij aan te sluiten of aanvullende vragen te stellen. Het lid Strik (GroenLinks) geeft aan wellicht van deze gelegenheid gebruik te willen maken.

3.
E150039

Commissiemededeling: Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten

De SP-fractie (Gerkens) levert op 1 maart inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg.

4.
E150040

Voorstel voor een verordening betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten in de interne markt

De SP-fractie (Gerkens) levert op 1 maart inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg.

5.
E150041, E150042, E150043

Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De SP-fractie (Gerkens) levert op 1 maart inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg.

6.
Mededelingen en informatie

Het lid Backer (D66) neemt wellicht deel aan de workshop "New rules for contracts in the digital environment" op 17 februari, indien zijn agenda het toelaat in verband met zijn aanwezigheid op de artikel 13 conferentie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren