Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 2 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150041 - Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel

- E150041, E150042, E150043

Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De SP-fractie (Gerkens) levert op 1 maart inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren