Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 2 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150039 - Commissiemededeling: Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten

-
E150039

Commissiemededeling: Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten

De SP-fractie (Gerkens) levert op 1 maart inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren