Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 9 februari 2016
1.
Aanvangspakket circulaire economie (E150034, E150035, E150036, E150037 en E150038)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van de SP (Meijer) en de PvdD (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
Besluitenlijst PVG Themaconferentie Energie

Het lid Verheijen (PvdA) geeft de laatste stand van zaken betreffende de organisatie van de Themaconferentie Energie.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer