Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 16 februari 2016
1.
32.317, FU

Brief inzake verslag informele JBZ-Raad 25 en 26 januari 2016; JBZ-Raad

De commissie besluit het verslag van de informele JBZ-Raad van 25-26 januari 2016, aangeboden bij brief van 9 februari 2016 van de bewindslieden van V&J, te betrekken bij het mondeling overleg over migratie met de staatssecretaris V&J op 1 maart 2016.

2.
32317, FV

geannoteerde agenda van de extra JBZ-Raad op 25 februari 2016

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de extra JBZ-Raad van 25 februari 2016, aangeboden bij brief van 11 februari 2016, en besluit deze voor kennisgeving aan te nemen.

3.
E150010

Commissiemededeling: Een Europese migratieagenda

De commissie besluit de nieuw gepresenteerde Europese voorstellen COM(2016)72, COM(2016)80 en COM(2016)85, te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris op 1 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren